Fysioterapia
15561
page-template-default,page,page-id-15561,page-child,parent-pageid-15615,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-15927

Fysioterapia

Fysioterapiassa tuetaan ja edistetään lapsen ja nuoren toimintakykyä fysioterapian keinoin. Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet ja kouluttautuneet lasten ja nuorten neurologiseen, tuki-ja liikuntaelimistön-, kipu- sekä psykofyysiseen fysioterapiaan.

 

Lasten ja nuorten neurologisessa fysioterapiassa motorisen kehityksen viive tai poikkeavuus ovat yleisimmät syyt fysioterapian aloittamiselle. Fysioterapiassa edistetään ja tuetaan karkeamotoristen taitojen kehitystä, liikettä, liikkumista ja liikkeen laatua fysioterapian keinoin. Motoristen taitojen harjoittelu voidaan toteuttaa esim. NDT (Neuro Development Treatment)-ajattelutavan mukaan käyttäen leikkiä työvälineenä. Fysioterapiassa tuetaan ja vahvistetaan normaaleja liikemalleja sekä siirtymistä alemmista alkuasennoista ylempiin tavoitteena itsenäinen liikkuminen apuvälineellä tai ilman.

 

Tuki-ja liikuntaelimistön fysioterapiassa korostuvat nivel-ja lihasperäiset toimintakykyyn alentavasti vaikuttavat tekijät, joihin fysioterapialla voidaan vaikuttaa. Tyypillisiä ongelmia ovat erilaiset posttraumaattiset tilanteet kuten tapaturmaisten vammojen jälkitilat ja vauvojen torticollis, alaraajojen pituuseron vaikutus liikkumiseen ja lihassymmetriaan, skolioosi, lihasepätasapaino, nivelten rajoittunut liikkuvuus sekä lihaskireydet.

 

Lasten ja nuorten kroonisiin, vaikeisiin kiputiloihin voidaan vaikuttaa kipufysioterapian keinoin yksilöllisesti valituin menetelmin. Kipufysioterapiassa korostuu erittäin tiivis yhteistyö perheen, kipulääkärin ja lähettävän tahon kiputyöryhmän kanssa.

 

Psykofyysisessä fysioterapiassa käsitellään tunteita ja eri kokemuksia kehon ja mielen vuorovaikutuksen kautta. Psykofyysisellä viitekehyksellä voidaan vaikuttaa mm. kipuun, vireystasoon, unettomuuteen, ahdistukseen ja stressiin.